2017. december 15., péntek2018. januári hónapra

PÓTBEFIZETÉS

2017. 12. 19.(kedd)

10: 00 – 17: 00Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy megközelítőleg előre kiszámolt készpénzzel szíveskedjenek befizetni, mivel nem rendelkezünk váltópénzzel! Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezés befizetésére kizárólag az ebédbefizetés napján van lehetőség!

2017. december 11., hétfő

Meghívó egész napos karácsonyi rendezvényünkre


 Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, testvéreket 2017. december 19-én, kedden 9:00-15:30 között rendhagyó, egész napos karácsonyi rendezvényünkre! Ezen a napon bepillanthatnak gyermekeink adventi készülődésébe, sőt kedvük szerint részt is vehetnek benne.

"Egész napos nyitott karácsonyunk" főbb programjai:
   9:30-10:30    Kézműves workshop az osztályokban
  11:30 -13:30  Ajándékozás, DJ-disco a tornateremben
  13:30-15:30   Közös kézműveskedés a tornateremben

 Látogatóinkat egész nap süti és forró tea várja majd.
 A tornateremben adventi vásárt tartunk, melyen vásárlásukkal az iskola alapítványának létrehozását támogathatják.

 Akinek kedve és ideje van sütögetni, annak sütemény-felajánlását örömmel fogadjuk!

2017. december 8., péntek

Csodaszép ajándékokat kaptunk...


 A Fogyatékos Emberek Világnapja előtt néhány nappal Dr. György István kormánymegbízott okozott nagy örömet a iskolánk gyermekeinek, tanulóinak és dolgozóinak. 
 A kormánymegbízott az idei évben 7. alkalommal zenélt együtt Póka Egonnal és zenészbarátaival az „Adjunk a húroknak…! és a rászorulóknak is!” jótékonysági koncerten. Az örömzenélés kapcsán összegyűlt adományokat, az előző évekhez hasonlóan, kőbányai és kispesti gyermekek nyaralására, valamint a nehéz helyzetű és fogyatékos gyermekek javára ajánlotta fel. 
 Dr. György István, fontosnak tartva a fogyatékos gyermekek mind teljesebb társadalmi beilleszkedésének segítését, a koncertet megelőzően befolyt összegből a Kőbányai Komplex EGYMI növendékeit is támogatta. 2017. november 30-án 100.000 forint értékben nevelést-oktatást segítő fejlesztő eszközöket, játékokat, audio berendezéseket ajándékozott az intézménynek. 
 Az eseményen részt vett Kovács Róbert polgármester, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részéről Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó Igazgató és Fehér Gyöngyi Szakmai Igazgató-helyettes, a Kőbányai Képviselő-testület részéről Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök. 
 A nagylelkű adományt intézményünk Ulwila- módszerrel, tubafonon zenélő tanulóiból alakult zenekar egy örömzenéléssel köszönte meg. Az ajándékokat a gyermekek kitörő örömmel bontották ki és vették használatba. 
 Ezúton is köszönjük Dr. György István kormánymegbízott úrnak, hogy fontosnak tarja a fogyatékos gyermekek ügyét, érzékeny a problémáikra és adományával hozzájárult az intézmény még hatékonyabb és eredményesebb szakmai munkájához, és a gyermekeknek nagy örömet és élményt szerzett!

Némethné Varga Ibolya


2017. december 1., péntek

Januári hónapra ebédbefizetés

2018. januári hónapra EBÉDBEFIZETÉS:
2017. 12. 06.(szerda)
09:00 - 16:30

PÓTBEFIZETÉS
2017. 12. 12.(kedd)
9: 00 – 16: 30

Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy megközelítőleg előre kiszámolt készpénzzel szíveskedjenek befizetni, mivel nem rendelkezünk váltópénzzel! Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezés befizetésére kizárólag az ebédbefizetés napján van lehetőség!

2017. november 25., szombat

Étkezési díjak

Étkezési díjak:

Általános Iskola Teljes ár  50%-os
3x 464 Ft   232 Ft
R+E 394 Ft 197 Ft
E 316 Ft 158 Ft
E+U 390 195

Fejlesztő Felkészítő  
3x 360 Ft 180
R+E 312 Ft 156
E 252 Ft 126
E+U 300 Ft 150

Fontos információ! A kedvezményes étkezés igénybevételéhez 2015. szeptemberétől minden esetben étkezési nyilatkozatot szükséges kitöltenie a szülőnek, melyet az Intézménynél lehet kérni!

Az 50%-os kedvezményes étkezésnél ugyanez az eljárás, vagyis lényegében magában foglalja a Komplex Általános Iskolába járó összes gyermeket!

Továbbá fontos változás, hogy tartósan nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek részére ingyenes az étkezés, a kedvezmény igénybevételéhez azonban a tartós nevelésbe vételt igazoló határozatot, igazolást szükséges hoznia a szülőnek ebédbefizetéskor!

Nyilatkozat kitöltése ebben az esetben is szükséges, melyet ugyancsak az Intézménynél lehet kérni!
A lentiekben található az étkezési kedvezményt befolyásoló 1997. évi XXXI. módosított törvény, mely 2015. szeptember 1-jétől hatályos.

1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(2015. szeptember 1-jétől)
(5)[1] A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(5a)[1] A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; Fontos!!!
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;
c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.
(5b)[2] Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
2015. évi LXIII. törvény 1. § (2). Hatályos: 2015. IX. 1-től.

2017. november 17., péntek

Márton nap az iskolában

November 11. Szent Márton napja. Ünnepéhez sok hagyomány kapcsolódik, mint a lakoma, a libasütés, időjóslás, ajándékozás.
Az ÉA tagozat tanulói november 10-én ünnepelték Márton napját. Egész héten készültek, hogy ezen a borús délelőttön kis lámpásaikkal felvonuláson vegyenek részt. Körbejárták az iskolát és elvitték mindenhová a jócselekedetek jelképét, a lámpásba zárt fényt. Reméljük, jövőre még többen csatlakoznak hozzánk. Az időjárás kedvezett az eseménynek, mivel jól érvényesültek a led-mécsesek a félhomályban.

Az időjóslás szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Vagyis az akkori időjárás ellenkezője köszönt be karácsonyra. A néphit szerint a Márton-napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik. Majd meglátjuk…

Bedő Krisztina


2017. november 16., csütörtök

Szavalóverseny a felső tagozaton


 2017. november 14-én szavalóversenyt rendeztünk a tanulásban akadályozottak tagozatának felső tagozatán.
 Lelkes izgalommal készültek rá a gyerekek. Döntő többségében az 5. és a 6. osztályból kerültek ki a versenyzők, valamint egy 7. osztályos nevezőnk is volt. A tét a bejutás volt a budapesti szavalóversenyre, mely november 29-én, a Miklós téren kerül majd megrendezésre.
 Többségében Varró Dániel és Romhányi József versei hangzottak el. A zsűri – Ibolya néni és Balogh Kati néni – elismeréssel nyilatkozott a gyerekek teljesítményéről.
 Verset tanultak: Bojti Bence (5.), Tóth Milán (5.), Kovács Dominik (6.) és Jahshan Roland (6.). Volt, akiknél már az elismerést érdemelt, hogy a közönség elé kiálltak és elmondták versüket, nem is akárhogyan: gratulálunk nektek, Somogyvári Máté (6.) és Takács Zsolti (6.)! Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Pájer Bianka (7.), Bálint Antal (6.), Vidó Levente (6.) és a budapesti versenyen iskolánkat képviselő Kirsch Ádám (5.) és Welecz Tamás (5.).
 Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük munkátokat! Köszönet Pokol Barbarának a szervezésért!

Borsos Csilla