2016. augusztus 24., szerda

Tanévnyitó ünnepség


 Szeretettel várjuk tanulóinkat és szüleiket 2016. szeptember 1-én, csütörtökön 7:30-kor kezdődő Tanévnyitó Ünnepségünkre!

2016. augusztus 19., péntekKEDVES SZÜLŐK!  FONTOS INFORMÁCIÓ!Augusztus 23-án (keddi napon) 10:00-től 14:00 óráig, valamint augusztus 30-án (keddi napon) 10:00-től 15:00 óráig bezáróan 5000 Ft értékben tanévkezdési támogatás kerül kiosztásra Erzsébet utalvány formájában, melyre kizárólag 2016. augusztus 1. napján érvényes KŐBÁNYAI LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkező gyerekek jogosultak.

Az utalvány kizárólag a GYERMEK 2016. augusztus 1. napján érvényes KŐBÁNYAI LAKCÍMKÁRTYÁJA és személyi igazolványa bemutatásával adható ki, továbbá a SZÜLŐ személyi igazolványa és lakcímkártyája is szükséges az utalvány kiadásához.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden esetben a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője veheti át az utalványt!


TOVÁBBÁ FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY KIZÁRÓLAG A FENTIEKBEN FELSOROLT IGAZOLVÁNYOK BEMUTATÁSÁVAL ADHATÓ KI AZ UTALVÁNY!
Az utalványkiosztás az ebédbefizetéssel lesz egybekötve, ezáltal valószínűleg hosszabb lesz a várakozási idő, ezért szíves türelmüket kérjük!

2016. augusztus 5., péntek

ÓVODAI KÖZLEMÉNY :)

Kedves Szülők!

Szeptember 1 - én ismét megnyitjuk intézményünk kapuit az óvodások számára.

Előtte várjuk szeretettel Önöket, Szülőket, szülői értekezletünkre!

Időpont: AUGUSZTUS 30. (KEDD) , 10.00.

Helyszín: az ÓVODA CSOPORTSZOBÁJA

Óvodai csoportunknak készült egy facebook oldala is, ,,Komplex Sünik”  névvel. Kérjük Önöket, akik még nem tették meg, csatlakozzanak!
Kellemes nyarat kívánunk!

Süni csoport2016. augusztus 3., szerda

Szeptemberi hónapra EBÉDBEFIZETÉS:

EBÉDBEFIZETÉS

2016. 08. 23. (kedd)
09:00 - 14:00

PÓTBEFIZETÉS:
2016. 08. 30. (kedd)
9: 00 – 14: 00


Kedves Szülők! Az étkezést utalással fizetők kérem vegyék figyelembe, hogy a szeptemberi hónapra vonatkozóan készpénzesen lehet fizetni!Továbbá kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint megközelítőleg előre kiszámolt készpénzzel szíveskedjenek fizetni!

A lentiekben látható a tavalyi év szeptemberétől aktuális
változások az étkezési kedvezményekkel kapcsolatban!

Fontos információ! A kedvezményes étkezés igénybevételéhez 2015. szeptemberétől minden esetben étkezési nyilatkozatot szükséges kitöltenie a szülőnek, melyet az Intézménynél lehet kérni!

Az 50%-os kedvezményes étkezésnél ugyanez az eljárás, vagyis lényegében magában foglalja a Komplex Általános Iskolába járó összes gyermeket!


Továbbá fontos változás, hogy tartósan nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek részére ingyenes az étkezés, a kedvezmény igénybevételéhez azonban a tartós nevelésbe vételt igazoló határozatot, igazolást szükséges hoznia a szülőnek ebédbefizetéskor!
Nyilatkozat kitöltése ebben az esetben is szükséges, melyet ugyancsak az Intézménynél lehet kérni!
A lentiekben található az étkezési kedvezményt befolyásoló 1997. évi XXXI. módosított törvény, mely 2015. szeptember 1-jétől hatályos.
 K
érjük a Szülőket, hogy feltétlenül nézzék át, mivel jelentős változások találhatóak a kedvezményes étkezésre vonatkozóan!


1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(2015. szeptember 1-jétől)

(5)[1] A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.


(5a)[1] A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; Fontos!!!
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;
c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.
(5b)[2] Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

2015. évi LXIII. törvény 1. § (2). Hatályos: 2015. IX. 1-től.