2022. augusztus 2., kedd

Szeptemberi étkezéssel kapcsolatos információk

Kedves Szülők!

Bankkártyás fizetési módot választó szülők 08.05-től 08.23-ig tudnak rendelni étkezést gyermekük részére a multischool felületén. Új gyermekek, illetve azon szülők esetében, akik nem rendelkeztek belépési kóddal, a tegnapi napon az e-mail címükre kiküldésre került, mely alapján be tudnak lépni az étkezési rendszerbe rendelés leadása céljából, kizárólag bankkártyával tudnak fizetni a felületen. Az előző tanévben már kóddal rendelkező szülők is figyeljenek az étkezés megrendelésére!

Ha valamely szülő mégsem szeretne bankkártyával fizetni legkésőbb e hét szerda estig (08.03-ig) bezáróan jelezze felém e-mail formájában, ebben az esetben utalásos számla kerül kiküldésre elektronikus úton péntek estig (08.05-ig).
 
Kiküldésre kerültek a szeptemberi utalásos étkezési számlák. Legyenek kedvesek megnézni, hogy megérkezett-e az e-mail címükre.
Nagyon fontos, hogy csütörtök estig (08.04-ig) jelezzék e-mailen az utalásosan fizető szülők, amennyiben nem érkezett meg az elektronikus számlájuk, mivel péntek estig (08.05-ig) lehetséges rendelést leadnom, illetve utalásos számlát kiállítanom!

Azon szülők, akik nem rendelkeznek e-mailes elérhetőséggel és jelezték is az étkezési nyilatkozaton, hogy papír alapon kérik a számlát, esetükben a portára kitettem az utalásos számlákat, legyenek kedvesek befáradni érte szerdai ügyeleti napokon 8 órától 12 óráig bezáróan.

Utalásos számlák esetében 8 nap a fizetési határidő. Ki nem egyenlítés esetén 08.29-én hétfői napon a megrendelés törölve lesz a szeptemberi hónapra vonatkozóan.

Előfordulhat, hogy néhány szülő többször megkapta a belépési kódot vagy az utalásos számlát küldési hiba miatt, a legfrissebb számlát vegyék alapul a kiegyenlítésnél.

További küldési hiba esetén nem tünteti fel a rendszer, hogy mely szülőnek nem sikerült kézbesíteni a számlát, ezért mindenképpen jelezzék felém e-mailen, ha nem érkezett meg az elektronikus számla a holnapi napig (08.03-ig) bezáróan.


2022. július 23., szombat

Gém-Kapocs Alapítvány


2022. júniusban a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai munkájának sokoldalú támogatása céljából létrejött a Gém-Kapocs Alapítvány.

      

Az alapítvány célja:

-          Hozzájárulás az intézménybe járó gyermekek, tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez, esélyegyenlőségük növeléséhez.

-          A fogyatékkal élő személyek iránti társadalmi érzékenyítés elősegítése.

-          A Komplex EGYMI-be járó gyermekek, diákok sokoldalú fejlesztéséhez tanórák, napközi foglalkozások, szakkörök (Boldog Iskola, Ökoiskola program), habilitációs és rehabilitációs foglalkozások és fejlesztések megtartása, fejlesztő-nevelő oktatás biztosítása. Felvilágosító munka, érzékenyítés támogatása a fogyatékosok elfogadása érdekében.

-          Az óvodai nevelőmunka; az általános iskolai, a készségfejlesztő iskolai, valamint a fejlesztő nevelés-oktatás keretében végzett nevelő-oktató munka szakmai, tárgyi, technikai, létesítményi feltételeinek javítása, korszerűsítése, az anyagi források bővítése.

-          Az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat szakmai munkájához szükséges tárgyi, technikai, feltételek javítása, az anyagi források bővítése.

-          Szakmai továbbképzések szervezése a Komplex EGYMI-n belül és kívül, infrastruktúra fejlesztése, eszközpark bővítése, iskolaudvar kialakítása és fejlesztése, gondozása. Szabadidős tevékenységek feltételeinek javítása. Oktatástechnikai, szakköri anyagok beszerzése (pl. tankonyha, könyvtár, számítástechnikai és tornaterem bővítése, korszerűsítése).

-          Gyerekek, integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, továbbá igény esetén szülők és felnőttek számára is szociális, habilitációs és rehabilitációs, kulturális, továbbá kézműves és fejlesztő, egyéb speciális foglalkozások szervezése, tartása és támogatása annak érdekében, hogy az adott egyén vagy környezetében élők személyiségfejlődése megvalósulhasson. Ezzel párhuzamosan az Alapítvány a szülők számára biztosítja azokat a gyógypedagógiai és fejlesztő szolgáltatásokat, amelyeket a gyermekük külön képzésére, fejlesztésére, habilitálására és rehabilitálására, felzárkóztatására és korrepetálására vehetnek igénybe.

-          Gyerekek, tanulók számára tartandó műsorok, művészeti programok finanszírozása, szervezése és lebonyolítása, látogatásának támogatása, melyek értékeket közvetítenek és a gyermekek testi, lelki, szellemi és szociális fejlődését szolgálják. (kirándulások, táborok szervezésének, lebonyolításának támogatása; művelődési és kulturális intézmények látogatásának támogatása; továbbá Erzsébet tábor, Erdei iskola megszervezésének, lebonyolításának támogatása)

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma:

-          Elnök:              Némethné Varga Ibolya

-          Tagok:             Baloghné Kovács Katalin

                                Gyurkovics Miklósné

Az Alapítvány adatai:

-          Nyilvántartási szám: 01-01-0013310

-          Adószám: 19340256-1-42

-          Bankszámlaszám: 11600006-00000000-01010013310 (ERSTE BANK)

 

A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÁRJUK A TÁMOGATÁSOKAT PÉNZ VAGY TERMÉK FORMÁJÁBAN.

 

 

 

2022. július 6., szerda

 

Kedves Szülők!

 

Fontos információk étkezés kapcsán!

 07.04-én került kiküldésre elektronikusan az utalásos számlák az augusztusi ügyeletet kérők részére, melyet legkésőbb 07.12-ig legyenek szívesek utalni, ki nem egyenlítés esetén a megrendelések törlésre kerülnek e hó 25-én.

Fontos információ, hogy 08.hó elején kerül megrendelésre a szeptemberi étkezés. Az utalásos számlákat elektronikus úton kerülnek kiküldésre, melyet 8 napon belül rendezni szükséges, amennyiben nem kapják meg a számlát a 08. 03-ig bezáróan, kérem jelezzék felém haladéktalanul, mivel az étkezés legkésőbb 08.05-ig (péntekig) rendelhető szeptemberi hónapra, amennyiben valamely szülő úgy dönt, hogy mégsem kéri gyermeke részére az étkezést - a kitöltött étkezési nyilatkozatok ellenére -  július végéig bezáróan kérem jelezze felém e-mailen.

Azon gyermekeknek rendelhető étkezés, ahol megfelelően kitöltötték a nyilatkozatokat a szülők, illetve leadják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.  Az étkezési számla ki nem egyenlítése esetén várhatóan törlésre kerül a megrendelés augusztus 26-án (pénteken).

 Kedves Szülők!

Az étkezési térítési díjak módosulnak 2022.09.01-től a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete alapján.

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díja 2022.09.01-től (nettó ár + áfa)

Általános iskola alsó tagozat (7-10 év)                    

TÍZÓRAI  120 + ÁFA

EBÉD         311 + ÁFA                    

UZSONNA 118 + ÁFA

 

Általános iskola felső tagozat (11-14 év) és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 15 éven felüli tanulói

 

TÍZÓRAI  132 + ÁFA

EBÉD         357 + ÁFA                    

UZSONNA 130 + ÁFA

 Az intézménybe járó gyermekek, tanulók 50%-os kedvezményben részesülnek, a fentiekben  látható árakból levonásra kerül az 50%-os kedvezmény.

 

 

 


2022. május 25., szerda

 Két év kihagyás után a fejlesztők munkaközössége május 19-én újra megrendezte a fejlesztők versenyét, pontosabban a Gém Majálist. Az eddig megszokott versenyfeladatok helyett idén ugyanis a majális hangulatát varázsoltuk az iskola udvarára vidám zenével, palacsinta sütéssel, limonádé készítéssel, játékos hangszerbemutatóval, játék készítéssel, célba dobóval, pinyáta töréssel. A gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon élvezték a kötetlen, vidám forgatagot, jól fogyott a palacsinta, a limonádé, kézműveskedtek az ügyes kezek, és a zenei foglalkozásnak is nagy sikere volt. A gyerekek hangosan szurkoltak az osztályfőnököknek, akik a műfüves pályán küzdöttek a pinyátákkal, amelyeket egy ütő segítségével kellett a lehető leggyorsabban szétütniük. A program végén minden osztály színes szalagot kötött az udvaron álló fára, amelyre valamilyen gondolatot, kívánságot írtak. A nap végére elkészült a májusfánk a lengedező színes szalagokkal, amit minden nap megcsodálunk kintről és bentről egyaránt. Jó móka volt, terveink szerint nem az utolsó!2022. május 16., hétfő

 A Fenntarthatósági Témahét programját a Növények, azon belül a „Szeresd a virágot!” tevékenység köré szerveztük. Természetesen helyet kapott az újrahasznosítás és a környezetünk tisztaságának megóvása is.

A csoportok/osztályok örökbe fogadtak egy-egy kiskertet, ahova virágokat, dísznapraforgót vagy epret ültettek.

A Készségfejlesztő Iskolások „tündérkertet” készítettek. A tanulók már márciusban elültettek a magaságyásba metélőhagymát, spenótot, kaprot, petrezselymet, retket. Minden nap ápolják, locsolják, gondozzák a növényeket.
2022. május 4., szerda

KÖLTÉSZET NAPJA AZ ALSÓ TAGOZATON

 Április 11-e József Attila születésnapja és egyben a magyar költészet napja.

Az alsó tagozaton ebben az évben is megemlékeztünk a versek ünnepéről.

Már korábban készítettünk egy Versfát, amelyet a folyosón helyeztünk el. A gyerekek erre a fára kitehették kedvenc verseiket. Versillusztrációkat is készítettek, ezek a fa mellett láthatók.

Csodálatos munkák készültek. Újra megbizonyosodhattunk arról, hogy a gyermekrajz mindig kedves, mindig szép!Április 11-én mindannyian összegyűltünk és a gyerekek elszavalták kedvenc verseiket.
Később megzenésített verseket énekeltünk.Jó volt látni, ahogy a gyerekek a közös éneklés, a versek által közvetített gondolatok, képek hatására kivirultak, szemük csillogóbbá vált.

 

2022.04.11.